ASELKON SAVUNMA VE SİLAH SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ


Bu gizlilik ilkesi sadece bu site için geçerlidir. Bu siteye girerek ve kullanarak, bu gizlilik ilkelerini açıkça kabul etmektesiniz. Bu gizlilik ilkelerini kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayınız.

interaselkon.com, web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Ancak bu site kullanıcılar tarafından ziyaret trafiği, toplu istatistikler gibi site performansı ile alakalı konularda bilgi vermeye yarar çerez kullanımına yetkili kılınmış olup bu bilgiler kişisel detayları içermeyecektir.

Sorularınıza yanıt verebilmek, isteklerinizi yerine getirmek için site üzerinden tarafımıza mail yolu ile ulaştığınızda isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgileri istememiz gerekebilir. Bu bilgileri bizimle paylaşmak sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir. Topladığımız bilgiler firmamız veri bankasında güvenilir bir şekilde tutulmaktadır. Bu bilgiyi, isteklerinize yanıt vermek, sizinle posta, e-posta ya da telefon yoluyla yeni ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve promosyonlarımız hakkında bilgi vermek amacıyla iletişim kurmak için kullanabiliriz. Herhangi bir hizmet istediğinde bulunursanız ya da bu siteye içerik sunarsanız, isteğinizi işlememiz ya da yerine getirebilmemiz için gerekli ek bilgiler için sizinle temas kurmamız gerekebilir. Ancak, yürürlükteki mevzuat gerektirmedikçe, bu detayları izniniz olmadan bu bilgiyi hiçbir üçüncü şahsa vermeyeceğiz.
İlaveten, bu site, İnternet Protokol (IP) adresiniz, bilgisayarınızın işletim sistemi, tarayıcı tipiniz, işlem trafiği gibi belirli teknik bilgiyi toplamamıza imkân veren teknolojileri kullanabilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız;

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,
i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi FETİH MAHALLESİ ADANA ÇEVRE YOLU CAD. NO: 115/1 KARATAY/KONYA
adresine ıslak imzalı olarak veya kvkk@interaselkon.com adresine mail yolu ile gönderebilirsiniz.